നഗരം

Moscow

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക

നഗരം Moscow വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളും

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
മോസ്കോ ക്രെംലിൻ

മോസ്കോ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ക

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
സെന്റ്‌ ബേസിൽ കത്തീഡ്രൽ

റഷ്യയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Большой зал Московской консерватории

Большой зал Московской консерватории ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Mos

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Pont Novoarbatski

Pont Novoarbatski (Русский: Новоарбатский мост) ഒരു വിനോദസഞ്ച

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Golitsynsky Ponds (Голицынские пруды)

Golitsynsky Ponds (Голицынские пруды) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Գրողների կենտրոնական տուն

Գրողների կենտրոնական տուն (Русский: Центральный дом литераторов)

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Stanislavski and Nemirovich-Danchenko Moscow Academic Music Theatre

The Stanislavski and Nemirovich-Danchenko Moscow Academic Music

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Pushkin Museum

The Pushkin Museum of Fine Arts (Russian: Музей изоб

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Park Zwycięstwa w Moskwie

Park Zwycięstwa w Moskwie (Русский: Парк Победы (Москва)) ഒരു വിന

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Observation Deck (Sparrow Hills)

Observation Deck (Sparrow Hills) (Русский: Смотровая площадка) ഒരു വ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Moscow Botanical Garden of Academy of Sciences

Tsytsin Main Moscow Botanical Garden of Academy of Sciences, founded

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Bolshoi Theatre

The Bolshoi Theatre (русский. Большой театр, Bol'shoy Teatr, La

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Théâtre d'art Anton Tchekhov

Théâtre d'art Anton Tchekhov (Русский: Московский Художественный теа

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Poklonnaya Hill

Poklonnaya Gora (русский. Покло́нная гора́, lit. a bow-down hill)

സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുക

Moscow ലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ

Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park

ആരംഭിക്കുന്നു $256

Hotel National a Luxury Collection Hotel Moscow

ആരംഭിക്കുന്നു $293

The Ritz-Carlton, Moscow

ആരംഭിക്കുന്നു $1950

Four Seasons Hotel Moscow

ആരംഭിക്കുന്നു $755

Veliy Hotel Mokhovaya Moscow

ആരംഭിക്കുന്നു $102

Landmark Hostel Arbat

ആരംഭിക്കുന്നു $10

Kremlin Lights hostel

ആരംഭിക്കുന്നു $13

Volhonka Hostel

ആരംഭിക്കുന്നു $7

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
നുറുങ്ങുകളും സൂചനകളും
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക: