രാജ്യം

റഷ്യ

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Moscow

Population: 140702000

Area (sq. km): 17100000

Languages: ru-RU

Currency: Ruble (RUB)

Domain: .ru

Phone code: 7

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

റഷ്യ ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

റഷ്യ ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Tula Kremlin

Tula Kremlin (русский. Тульский кремль) is a fortress in Tula, Ru

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
മോസ്കോ ക്രെംലിൻ

മോസ്കോ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ക

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
സെന്റ്‌ ബേസിൽ കത്തീഡ്രൽ

റഷ്യയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kneiphof

Kneiphof (Lithuanian: Knypava; Polish: Knipawa) was a quarter of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Большой зал Московской консерватории

Большой зал Московской консерватории ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Mos

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Embankment of the Gulf of Finland

Embankment of the Gulf of Finland ഒരു വിനോദ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Monplaisir Palace

The Monplaisir Palace is part of the Peterhof Palace Complex, Russia.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Вечный огонь (Ярославль)

Вечный огонь (Ярославль) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Sochi Autodrom

The Sochi Autodrom (Russian: Сочи Автодром), previously known as th

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Rosa Khutor Alpine Resort

The Rosa Khutor Alpine Resort (rus. Ро́за Ху́тор|r=Roza Khutor) is

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kamennoostrovsky Bridge

Kamennoostrovsky Bridge spans the Little Nevka River and connects

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Pont Novoarbatski

Pont Novoarbatski (Русский: Новоарбатский мост) ഒരു വിനോദസഞ്ച

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Golitsynsky Ponds (Голицынские пруды)

Golitsynsky Ponds (Голицынские пруды) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Вуокса (возера)

Вуокса (возера) (Русский: Вуокса (озеро)) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Գրողների կենտրոնական տուն

Գրողների կենտրոնական տուն (Русский: Центральный дом литераторов)

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Путевой Дворец (Ярославово Дворище)

Путевой Дворец (Ярославово Дворище) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Մարիինյան թատրոնի համերգասրահ

Մարիինյան թատրոնի համերգասրահ (Русский: Концертный зал М

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park

ആരംഭിക്കുന്നു $256

Hotel National a Luxury Collection Hotel Moscow

ആരംഭിക്കുന്നു $293

The Ritz-Carlton, Moscow

ആരംഭിക്കുന്നു $1950

Four Seasons Hotel Moscow

ആരംഭിക്കുന്നു $755

Veliy Hotel Mokhovaya Moscow

ആരംഭിക്കുന്നു $102

Landmark Hostel Arbat

ആരംഭിക്കുന്നു $10