ഹേജിയ സോഫിയ
00:04
Galata Tower
01:15
സുൽത്താൻ അഹ്മദ് മസ്ജിദ്
01:40

Istanbul

Travel highlights from Istanbul May 2015. Shot at the Hagia Sophia, Blue Mosque, and Topkapi Palace.
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക:
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ഹേജിയ സോഫിയ
തുര്‍ക്കി

തുര്‍ക്കിയിലെ ഇസ്താംബുളില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Galata Tower
തുര്‍ക്കി

Galata Tower (Türkçe: Galata Kulesi) ഒരു വിനോദസഞ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
സുൽത്താൻ അഹ്മദ് മസ്ജിദ്
തുര്‍ക്കി

തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മ