ചോബ് ദേശീയോദ്യാനം
00:56

Botswana

This is my new short film. Those footages were taken during a trip through Botswana in Africa. My friend Esteban and I drove along the country, visiting differents National Parks. It was a tough trip, but at the same time a great experience. Some places we visited: Serowe Rhino reserve, Moremi National Park, Chobe River and Chobe National Park, Amazing Okavango Delta and many towns.
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക:
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ചോബ് ദേശീയോദ്യാനം
ബോട്സ്വാന

ചോബ് ദേശീയോദ്യാനം, വടക്കൻ ബോട്സ്വാനയിലെ ഒരു ദേശീയോദ്യാനമാണ്. ആഫ്രിക്