രാജ്യം

ഉക്രൈന്‍

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Kiev

Population: 45994000

Area (sq. km): 603700

Languages: uk,ru-UA,rom,pl,hu

Currency: Hryvnia (UAH)

Domain: .ua

Phone code: 380

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ഉക്രൈന്‍ ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ഉക്രൈന്‍ ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kiev Pechersk Lavra

Kiev Pechersk Lavra (українська. Києво-Печ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ivan Franko National Academic Drama Theater

Ivan Franko National Academic Drama Theater is a Ukrainian theater in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Odessa Opera and Ballet Theater

The Odessa National Academic Theatre of Opera and Ballet is the oldest

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Truskavets

Truskavets (українська. Трускавець, translit. Truskavets’; polski

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Lesya Ukrainka National Academic Theater of Russian Drama

Lesya Ukrainka National Academic Theater of Russian Drama (also

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Mother Motherland (Kiev)

Mother Motherland (українська. Мати-Бать

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ഹ്രീഷ്കോ ദേശീയ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ

ഉക്രൈന്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു സസ്യോദ്യാനമ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Khreshchatyk

Khreshchatyk (українська. Хрещатик, Khreshchatyk; русский. Крещатик

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Фельдман-Екопарк

Фельдман-Екопарк ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Monument to the Sunken Ships

Monument to the Sunken Ships (Eagle´s column) is a monument in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Lubart's Castle

Lutsk High Castle, also known as Lubart's Castle, began its life in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dominican Church, Lviv

The Dominican church and monastery (Ukranian:

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
St. Michael's Golden-Domed Monastery

St. Michael's Golden-Domed Monastery is a functioning monastery in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Zerkalʹnaya struya

Zerkalʹnaya struya (русский. Зеркальная струя) or Dzerkalʹnyi strumin

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Saint Sophia Cathedral in Kiev

Saint Sophia Cathedral in Kiev (ukrainian: Собор Святої Софії, Sob

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Арт-завод Платформа

Арт-завод Платформа ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Deribasivska Street

Deribasivska (українська. Дерібасiвська) or Deribasovskaya (русск

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
7 Kostiolna Street, Centre, Kiev

ആരംഭിക്കുന്നു $59

Gallery Hotel Gintama

ആരംഭിക്കുന്നു $71

KievInn

ആരംഭിക്കുന്നു $78

Status Guesthouse

ആരംഭിക്കുന്നു $29

Apartment on Mykhailivska 22

ആരംഭിക്കുന്നു $99

Status Apartments

ആരംഭിക്കുന്നു $68