രാജ്യം

സ്വീഡന്‍

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Stockholm

Population: 9045000

Area (sq. km): 449964

Languages: sv-SE,se,sma,fi-SE

Currency: Krona (SEK)

Domain: .se

Phone code: 46

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

സ്വീഡന്‍ ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

സ്വീഡന്‍ ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Stockholm City Hall

The Stockholm City Hall (Swedish: Stockholms stadshus or Stadshuset

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gothenburg Botanical Garden

The Gothenburg Botanical Garden (svenska. Göteborgs botaniska

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Riksdag

The Riksdag (svenska. riksdagen or Sveriges riksdag) is the national

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Botaniska trädgården (Lund)

Botaniska trädgården (English: The Botanical Garden) is a botanical g

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Varberg Fortress

Varberg Fortress was built in 1287-1300 by count Jacob Nielsen as

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
അബിസ്കോ ദേശീയോദ്യാനം

അബിസ്കോ ദേശീയോദ്യാനം (Swedish: Abisko nationalpark) സ്വീഡന

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kärnan

Kärnan (Swedish pronunciation: ]; Danish: Kernen, both literally

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Vasa (ship)

Vasa (or Wasa) was a warship that was built for King Gustavus Adolphus

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gränsö Slott

Gränsö Slott (Gränsö Castle) is a castle located near Västervik, Swed

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Junibacken

Junibacken is a children’s museum situated on the island of D

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ലിസ്ബെർഗ്

സ്വീഡനിലെ ഗോഥൻബർഗിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Borgholm Castle

Borgholm Castle in Borgholm, Sweden, is today only a ruin of the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Djurgårdsbron

Djurgårdsbron (Swedish: 'The Djurgården Bridge') is a bridge in c

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Pålsjö Castle

Pålsjö Castle (Swedish: Pålsjö slott) is a castle in Helsingborg Mun

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Volvo Museum

The Volvo Museum is in Gothenburg, Sweden. It covers the development

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Görvälns slott

Görvälns slott is a castle in Sweden.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Astrid Lindgrens World

Astrid Lindgrens World is a theme park located in Astrid Lindgren's

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
At Six

ആരംഭിക്കുന്നു $320

Grand Hôtel Stockholm

ആരംഭിക്കുന്നു $554

Hotel Kungstradgarden

ആരംഭിക്കുന്നു $168

Downtown Camper by Scandic

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Downtown Camper by Scandic

ആരംഭിക്കുന്നു $348

Scandic Sergel Plaza

ആരംഭിക്കുന്നു $275