രാജ്യം

സ്പെയ്ന്‍

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Madrid

Population: 40491000

Area (sq. km): 504782

Languages: es-ES,ca,gl,eu

Currency: Euro (EUR)

Domain: .es

Phone code: 34

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

സ്പെയ്ന്‍ ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

സ്പെയ്ന്‍ ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
സഗ്രാദാ ഫമില്യ

ബസിലിക്ക ഇ ടെംപിൾ എക്സ്പിയറ്റോറി ഡെ സഗ്രാദ ഫമില

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Palacios nazaríes

Palacios nazaríes ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Granada , സ്പെയ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
സെവില്ലേ കത്തീഡ്രൽ

സെവില്ലയിലെ(അന്ദലുസിയ, സ്പെയിൻ) കത്തീഡ്രൽ ഓഫ് സെയിന്റ് മേരി ഓഫ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Sagunto

Sagunto (Valencian Sagunt; Latin Saguntum), formerly Murviedro

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Walls of Ávila

The Walls of Ávila in central Spain, completed between the 11th and

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ടവർ ഓഫ് ഹെർക്കുലസ്

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സ്പെയിനിലെ സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Teatro Real

The Teatro Real (literally Royal Theatre) or simply El Real (as it is

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Toledo Cathedral

The Primate Cathedral of Saint Mary of Toledo (español. Catedral

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Port Vell Aerial Tramway

The Port Vell Aerial Tramway (Catalan: Telefèric del Port or Aeri del

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ലാസ് മെഡുലാസ്

ലാസ് മെഡുലാസ്  (Galician: As Médulas), എൽ ബീർസൊ മേഖലയിലെ (ലിയോൺ പ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Castillo de Alcalá la Real

Castillo de Alcalá la Real (or Fortaleza de La Mota) is a castle in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
സെഗോവിയയിലെ അക്വിഡറ്റ്

സ്പെയിനിലെ സെഗോവിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അക്വിഡറ്റ് ലോക പൈതൃക പ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Málaga Cathedral

The Cathedral of Málaga is a Renaissance church in the city of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Saint Mary of Valencia Cathedral

The Cathedral of Valencia (Metropolitan Basilica Cathedral), commonly

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Alcázar of Segovia

The Alcázar of Segovia (literally, Segovia Castle) is a stone

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Montjuïc Cable Car

The Montjuïc Cable Car (español. Teleférico de Montjuïc, català. Tele

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Palacio de Cristal

The Palacio de Cristal ('Crystal Palace') is a glass and metal

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Hostal Rincon de Sol

ആരംഭിക്കുന്നു $75

Hostales Victoria I y II

ആരംഭിക്കുന്നു $98

Gay Hostal Puerta del Sol Madrid

ആരംഭിക്കുന്നു $113

Hostal Pretoria

ആരംഭിക്കുന്നു $102

Puerta del Sol Rooms

ആരംഭിക്കുന്നു $104

THC Hostal Bergantin

ആരംഭിക്കുന്നു $103