രാജ്യം

പോര്‍ച്ചുഗല്‍

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Lisbon

Population: 10676000

Area (sq. km): 92391

Languages: pt-PT,mwl

Currency: Euro (EUR)

Domain: .pt

Phone code: 351

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Miradouro de Santa Luzia

Miradouro de Santa Luzia ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Lisbon , പോര്‍

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cultural Centre of Belém

The Cultural Centre of Belém (português. Centro Cultural de Belém (C

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Bom Jesus do Monte

Bom Jesus do Monte is a Portuguese sanctuary in the surroundings of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Quinta da Regaleira

Quinta da Regaleira is a quinta located near the historic centre of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dom Luís I Bridge

The Dom Luís I (or Luiz I) Bridge (português. Ponte Luís I or Luiz I)

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Santa Maria da Feira Castle

The Santa Maria da Feira Castle is a Portuguese castle in Santa Maria

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cais da Ribeira

Cais da Ribeira ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Porto , പോര്‍ച

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ബെലെം ടവർ

പോർചുഗലിലെ ലിസ്ബൺ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സാന്റ മരിയ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Theatro Circo

The Theatro Circo is a theater in Braga, Portugal.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Lighthouse of Cabo Carvoeiro

The Lighthouse of Cabo Carvoeiro (Portuguese: Farol de Cabo Carvoeiro)

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Padrão dos Descobrimentos

Padrão dos Descobrimentos (Portuguese pronunciation: ]; lit. M

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Museu de Arte Contemporânea de Serralves

Museu de Arte Contemporânea de Serralves ഒരു വിനോദസ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Clérigos Church

The Clérigos Church (Portuguese: Igreja dos Clérigos, pronounced ]; 'C

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Marialva Castle

The Marialva Castle is a Portuguese castle in Mêda, Guarda. It has

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Castelo de Tomar

Castelo de Tomar is a castle in Portugal. It is classified as a

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
She Changes

She Changes, known locally as anémona (the anemone) is a sculpture

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ബതൽഹ മൊണാസ്ട്രി

പോർചുഗലിലെ മദ്ധ്യപ്രദേശത്തുള്ള

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Moniz Blue By LU Holidays

ആരംഭിക്കുന്നു $148

Olissippo Castelo

ആരംഭിക്കുന്നു $151

3 beds, sunset view in Lisbon old city centre

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Olissippo Castelo

ആരംഭിക്കുന്നു $158

Lisbon Serviced Apartments - Castelo S. Jorge

ആരംഭിക്കുന്നു $158

Dalma Flats

ആരംഭിക്കുന്നു $119