രാജ്യം

പോളണ്ട്

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Warsaw

Population: 38500000

Area (sq. km): 312685

Languages: pl

Currency: Zloty (PLN)

Domain: .pl

Phone code: 48

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

പോളണ്ട് ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

പോളണ്ട് ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Brzeźno Plaża

Brzeźno Plaża ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Gdańsk , പോളണ്ട്

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Łazienki Palace

The Łazienki Palace (Шаблон:IPA-pl; Baths Palace; polski. Pałac

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Wrocław Zoo

The Wrocław Zoological Garden, known simply as the Wrocław Zoo (

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Brzeźno Pier

Brzeźno Pier (Polish: Molo w Brzeżnie) - a pier located in Brzeźno, on

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Moszna Castle

The Moszna Castle (polski. Pałac w Mosznej, before 1945 Deutsch.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Poznań Fortress

Poznań Fortress, known in German as Festung Posen (Polish: Twierdza

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Wawel Dragon

The Wawel Dragon (Polish: Smok Wawelski), also known as the Dragon of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Museum of Contemporary Art in Kraków

The Museum of Contemporary Art in Kraków, short MOCAK, (Polish:

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ujazdów Castle

Ujazdów Castle (polski. Zamek Ujazdowski) is a castle in the historic

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Wilanów Palace

Wilanów Palace (Polish: Pałac w Wilanowie; Pałac Wilanowski) in Wi

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Potocki Palace, Warsaw

Potocki Palace (polski. Pałac Potockich), is a large baroque palace

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Польская балтыйская філярмонія

Польская балтыйская філярмонія імя Фрыдэрыка Шапэна — заснаваная

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Wawel Castle

The Gothic Wawel Castle in Cracow in Poland was built at the behest of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Silesian Zoological Garden

Silesian Zoological Garden (Polish: Śląski Ogród Zoologiczny) is a zo

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Nicolaus Copernicus Monument in Toruń

The Nicolaus Copernicus Monument in the home town of astronomer

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kraków Old Town

Kraków Old Town is the historic central district of Kraków, Poland. I

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Auschwitz-Birkenau State Museum

The Auschwitz-Birkenau State Museum (Polish: Państwowe Muzeum

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
DELUXE WIDOK 24 APARTMENT

ആരംഭിക്കുന്നു $64

Novotel Warszawa Centrum Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $205

Hotel Polonia Palace

ആരംഭിക്കുന്നു $233

Hotel Metropol

ആരംഭിക്കുന്നു $153

P&O Apartments Metro Centrum

ആരംഭിക്കുന്നു $90

Residence St. Andrew's Palace

ആരംഭിക്കുന്നു $139