രാജ്യം

ഫിന്‍ലാന്‍ഡ്

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Helsinki

Population: 5244000

Area (sq. km): 337030

Languages: fi-FI,sv-FI,smn

Currency: Euro (EUR)

Domain: .fi

Phone code: 358

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ഫിന്‍ലാന്‍ഡ് ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ഫിന്‍ലാന്‍ഡ് ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
University of Helsinki

The University of Helsinki (Finnish: Helsingin yliopisto, Swedish:

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Suomenlinna

Suomenlinna, until 1918 Viapori, (Finnish), or Sveaborg (Swedish), is

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Seurasaari

Seurasaari (Swedish Fölisön) is an island and a district in H

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
PowerPark

PowerPark is a large scale karting and amusement park in Alahärmä, S

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kaisaniemi Park

Kaisaniemi park (suomi. Kaisaniemen puisto, svenska. Kajsaniemiparken)

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Sirius Sport Resort

Sirius Sport Resort ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Ulkokylä , ഫിന

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ylläs

Ylläs, or Yllästunturi in Finnish, is a 718 metre high fell in the m

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Helsinki Music Centre

The Helsinki Music Center (Finnish: Musiikkitalo, Swedish: Musikhuset

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Ateneum

The Ateneum is a major museum in Finland. It is located in the centre

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Linnanmäki

Linnanmäki (Swedish: Borgbacken, colloquially Lintsi, literal

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kiasma

Kiasma (built 1993–1998) is a contemporary art museum located on M

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Malminkartanonhuippu

Malminkartanonhuippu (English: Malminkartano Hill, Swedish:

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Tykkimäki

Tykkimäki (translates to Cannon Hill in English) is an amusement park

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Temppeliaukio Church

Temppeliaukio Church (Temppeliaukion kirkko in Finnish, Tempelplatsens

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Aleksanterin Teatteri

Aleksanterin Teatteri is a Finnish theatre in the city of Helsinki at

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kotka

Kotka is a city and municipality of Finland.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Heureka

Heureka is a science center in Vantaa, Finland, north of Helsinki. Its

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Scandic Simonkenttä

ആരംഭിക്കുന്നു $346

Original Sokos Hotel Presidentti Helsinki

ആരംഭിക്കുന്നു $348

Original Sokos Hotel Vaakuna Helsinki

ആരംഭിക്കുന്നു $368

Scandic Seurahuone

ആരംഭിക്കുന്നു $158

Solo Sokos Hotel Torni Helsinki

ആരംഭിക്കുന്നു $378

Omena Hotel Helsinki City Centre

ആരംഭിക്കുന്നു $122