രാജ്യം

ഓസ്ട്രിയ

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Vienna

Population: 8205000

Area (sq. km): 83858

Languages: de-AT,hr,hu,sl

Currency: Euro (EUR)

Domain: .at

Phone code: 43

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ഓസ്ട്രിയ ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ഓസ്ട്രിയ ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Laxenburg castles

Laxenburg castles are imperial palaces and castles outside Vienna, in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Obertauern

Obertauern is a tourist destination which is located in the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Burghausen Castle

The Burghausen Castle in Burghausen, Upper Bavaria is the longest

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Hofburg Imperial Palace

Hofburg Imperial Palace is a palace in Vienna, Austria, which has

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Schönbrunn Palace

Schönbrunn Palace (Deutsch. Schloss Schönbrunn Шаблон:IPA) in Vienna

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Belvedere (palace)

The Belvedere is a baroque palace complex built by Prince Eugene of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Grazer Schloßberg

The word 'Schloßberg' literally means 'castle mountain', which

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Österreichische Galerie Belvedere

The Österreichische Galerie Belvedere is a museum housed in the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Semmering Pass

Semmering (el. 965 m) is a mountain pass in the Eastern Northern

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Karlskirche

Karlskirche (St. Charles's Church) is a baroque church located on the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Konzerthaus, Vienna

The Konzerthaus in Vienna (in German language: Wiener Konzerthaus) was

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Austrian Parliament Building

The Austrian Parliament Building, (Deutsch. Parlament or Hohes Haus,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kunsthistorisches Museum

The Kunsthistorisches Museum (English: 'Museum of Art History', also

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Salzkammergut

The Salzkammergut is a resort area located in Austria. It stretches

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Naturhistorisches Museum

|colspan=2 align=center|Naturhistorisches Museum

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Museumsquartier

The Museumsquartier (MQ) is a 60,000 m² large area in the 7th

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kitzsteinhorn

The Kitzsteinhorn is a mountain in the main chain of the Alps in the

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
DO&CO Hotel Vienna

ആരംഭിക്കുന്നു $319

Hotel Am Stephansplatz

ആരംഭിക്കുന്നു $230

Hotel Royal

ആരംഭിക്കുന്നു $243

Hotel Kaiserin Elisabeth

ആരംഭിക്കുന്നു $203

City Pension Stephansplatz

ആരംഭിക്കുന്നു $124

Graben Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $229