രാജ്യം

കനഡ

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Ottawa

Population: 33679000

Area (sq. km): 9984670

Languages: en-CA,fr-CA

Currency: Dollar (CAD)

Domain: .ca

Phone code: 1

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

കനഡ ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

കനഡ ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ജാസ്പർ ദേശീയോദ്യാനം

ജാസ്പർ ദേശീയോദ്യാനം കനേഡിയൻ റോക്കിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Alberta Legislature Building

The Alberta Legislature Building is located in Edmonton, Alberta, and

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Assiniboine Park Pavilion

The historic Assiniboine Park Pavilion in Winnipeg is located in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Montreal Botanical Garden

The Montreal Botanical Garden (français. link=no|Jardin botanique de

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Art Gallery of Ontario

The Art Gallery of Ontario (AGO) (French: Musée des beaux-arts de

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Notre-Dame Cathedral Basilica, Ottawa

The Notre-Dame Cathedral Basilica is an ecclesiastic basilica in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Shannon Falls Provincial Park

Shannon Falls Provincial Park is a provincial park in British

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Yoho National Park

Yoho National Park is located in the Canadian Rocky Mountains along

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Whistler Blackcomb

Whistler Blackcomb (Шаблон:TSX) is a major ski resort located 125 k

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Old Port of Montreal

The Old Port of Montreal (French: Vieux-Port de Montréal) is the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Mount Royal Chalet

Chalet du Mont-Royal (English. 'Mount Royal Chalet') is a building

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Montmorency Falls

The Montmorency Falls (français. Chute Montmorency) is a large

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Halifax Public Gardens

The Halifax Public Gardens are Victorian era public gardens formally

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
National Gallery of Canada

|name= National Gallery of Canada

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Citadelle of Quebec

The Citadelle—the French name is used both in English and F

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Notre-Dame Basilica (Montreal)

Notre-Dame Basilica (French: Basilique Notre-Dame de Montréal) is a

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Банф (национальный парк)

Banff National Park (pronounced ) is Canada's oldest national park,

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Albert at Bay Suite Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $230

Delta Hotels Ottawa City Centre

ആരംഭിക്കുന്നു $292

Delta Hotels by Marriott Ottawa City Centre

ആരംഭിക്കുന്നു $249

Alt Hotel Ottawa

ആരംഭിക്കുന്നു $128

Best Western Plus Ottawa Downtown Suites

ആരംഭിക്കുന്നു $233

The Business Inn

ആരംഭിക്കുന്നു $84