രാജ്യം

ജര്‍മനി

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Berlin

Population: 82369000

Area (sq. km): 357021

Languages: de

Currency: Euro (EUR)

Domain: .de

Phone code: 49

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ജര്‍മനി ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ജര്‍മനി ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Neuschwanstein Castle

Neuschwanstein Castle (German: Schloss Neuschwanstein, pronounced ])

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Lichtentaler Allee

The Lichtentaler Allee is a historic park and arboretum set out as a

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
James Simon Gallery

The James Simon Gallery will be a new, centrally located visitor

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Oktoberfest

Oktoberfest is a sixteen-day festival held each year in Munich,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Nymphenburg Palace

The Nymphenburg Palace (German: Schloss Nymphenburg), i.e. 'Nymph's

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Munich Residenz

The Munich Residenz (German for 'residence') is the former royal

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Partnach Gorge

The Partnach Gorge (German: Partnachklamm) is a deep gorge that has

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Schloss Moritzburg

Schloss Moritzburg is a Baroque castle in the municipality of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
St. Lorenz, Nuremberg

St. Lorenz (St. Lawrence) is a medieval church of the former free

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Blutenburg Castle

Blutenburg Castle is an old ducal country seat in the west of Munich,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Palmengarten

The Palmengarten is one of three botanical gardens in Frankfurt am

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Schlachte (Bremen)

The Schlachte is a promenade along the east bank of the River Weser in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Museum Island

Museum Island (Deutsch. Museumsinsel) in Berlin, Germany is the name

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Brandenburg Gate

Brandenburg Gate (Deutsch. Brandenburger Tor) is a former city gate

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Sanssouci

Sanssouci is the former summer palace of Frederick the Great, King of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Reichstag building

The Reichstag building in Berlin was constructed to house the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Osnabrück Zoo

Zoo Osnabrück is located in south Osnabrück at the hillside of S

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz

ആരംഭിക്കുന്നു $460

H4 Hotel Berlin Alexanderplatz

ആരംഭിക്കുന്നു $308

Motel One Berlin-Hackescher Markt

ആരംഭിക്കുന്നു $84

Lux 11 Berlin Mitte

ആരംഭിക്കുന്നു $660

St. Christopher's Apartments Berlin

ആരംഭിക്കുന്നു $95

St. Christopher's Hostel Berlin

ആരംഭിക്കുന്നു $48