രാജ്യം

ജപ്പാന്‍

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Tokyo

Population: 127288000

Area (sq. km): 377835

Languages: ja

Currency: Yen (JPY)

Domain: .jp

Phone code: 81

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ജപ്പാന്‍ ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ജപ്പാന്‍ ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Tokyo DisneySea

Tokyo DisneySea (東京ディズニーシー, Tōkyō Dizunīshī) is a 176 acre (712,246 m

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
あわしまマリンパーク

あわしまマリンパーク ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dazaifu Tenmangū

Dazaifu Tenman-gū (太宰府天満宮) is a Shinto shrine in Dazaifu, Fuk

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
നിക്കൊ ടൊഷൊ-ഗു

ജപ്പാനിലെ ടൊച്ചിഗി പെർഫെക്ചറിലെ നിക്കൊയിലുള്ള ഒരു ഷി

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Tower of the Sun

The Tower of the Sun (太陽の塔, Taiyō no Tō) is a building created b

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kanda Shrine

Kanda Shrine (神田明神, Kanda-myōjin, officially 神田神社 Kanda-jinja), i

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kyoto Railway Museum

The Kyoto Railway Museum (京都鉄道博物館, Kyōto Tetsudō Hakubutsukan) (

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Takarazuka Grand Theater

Takarazuka Grand Theater (宝塚大劇場, Takarazuka Dai Gekijō) is a home for

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Senjōgahara

Senjōgahara (戦場ヶ原) is a 4 square kilometres area in Tochigi Prefectu

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Hase-dera (Kamakura)

Hase-dera (海光山慈照院長谷寺, Kaikō-zan Jishō-in Hase-dera), commonl

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Mt. Moiwa Observatory Deck

Mt. Moiwa Observatory Deck ഒരു വിനോദ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Zōjō-ji

San'en-zan Zōjō-ji (三縁山増上寺) is a Jōdo-shū Buddhist temple in Tokyo

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Okage Yokocho (おかげ横丁)

Okage Yokocho (おかげ横丁) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Top of Mt. Takao (高尾山頂)

Top of Mt. Takao (高尾山頂) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര ക

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Narita-san

Narita-san (成田山 'Narita mountain') Shinshō-ji (新勝寺 'New victory temp

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Tsurugaoka Hachimangū

Tsurugaoka Hachimangū (鶴岡八幡宮) is the most important Shinto shrine in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Akagi Shrine (赤城神社)

Akagi Shrine (赤城神社) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര ക

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Keio Plaza Hotel Tokyo

ആരംഭിക്കുന്നു $244

Keio Plaza Hotel Tokyo Premier Grand

ആരംഭിക്കുന്നു $441

Hyatt Regency Tokyo

ആരംഭിക്കുന്നു $342

Shinjuku Washington Hotel - Main Building

ആരംഭിക്കുന്നു $113

Shinjuku City Hall Romantic Cabin

ആരംഭിക്കുന്നു $0

THE KNOT TOKYO Shinjuku

ആരംഭിക്കുന്നു $116