രാജ്യം

ഗ്രീസ്

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Athens

Population: 10722000

Area (sq. km): 131940

Languages: el-GR,en,fr

Currency: Euro (EUR)

Domain: .gr

Phone code: 30

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ഗ്രീസ് ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ഗ്രീസ് ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ഏതൻസിലെ അക്രോപോളിസ്

ഏതൻസിലെ ഒരു മലമുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു പുരാതന കോട്ടനഗര

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Lighthouse (Φάρος)

Lighthouse (Φάρος) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Chania , ഗ്രീസ് ലെ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Zappeion

The Zappeion (Ελληνικά. Ζάππειον Μέγαρο, Шаблон:Transl, Шаблон

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
പാര്‍ഥിനോണ്‍ ക്ഷേത്രം

പ്രാചീന ഗ്രീസിലെ നഗരരാഷ്ട്രമായിരുന്ന ഏതന്‍സിലെ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Elafonisi

Elafonisi (Ελληνικά. Ελαφονήσι Шаблон:IPA-el 'deer island') is an i

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
National Archaeological Museum of Athens

The National Archaeological Museum of Athens (Ελληνικά. Εθνικό

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Psiri

Psiri (Ψυρρή, often misspelled as Psirri) is a regenerated neig

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Palamidi

Palamidi is a military fortress to the east of the Acronauplia in the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Melissani Cave

Melissani Cave (Greek: Μελισσάνη) or Melissani Lake, also Melisani

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Temple of Athena Nike

Nike means 'victory' in Greek, and Athena was worshiped in this form,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Palace of the Grand Master of the Knights of Rhodes

The Palace of the Grand Master of the Knights of Rhodes is a medieval

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Monemvasia

Monemvassia (Μονεμβασία, Μονεμβάσια, Μονεμβασιά), and kn

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Odeon of Herodes Atticus

The Odeon of Herodes Atticus is a stone theatre structure located on

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
മെറ്റെയോറ

ഗ്രീസിലെ പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സന്യാസിമഠ സമ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Temple of Olympian Zeus (Athens)

The Temple of Olympian Zeus (Greek: Ναός του Ολυμπίου Διός or Naos t

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Temple of Hephaestus

The Temple of Hephaestus and Athena Ergane (Greek: Ναός του Ηφαίστ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Piraeus Municipal Theatre

The Piraeus Municipal Theatre is a neoclassical building built on

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Grecotel Pallas Athena

ആരംഭിക്കുന്നു $180

Athens Tiare Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $171

Alassia Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $58

Claridge Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $44

Elikon

ആരംഭിക്കുന്നു $35

Ares Athens Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $62