രാജ്യം

ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Prague

Population: 10220000

Area (sq. km): 78866

Languages: cs,sk

Currency: Koruna (CZK)

Domain: .cz

Phone code: 420

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Lysá hora

Lysá hora (Czech pronunciation: ]; Polish: Łysa Góra; German: Lys

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kozel Castle

Kozel is a hunting castle in classic style close to the city of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Prague Castle

Prague Castle (Pražský hrad, former Austrian: Prager Burg) is a c

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Český Krumlov Castle

Český Krumlov Castle is located in the city Český Krumlov. It dat

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Petřín Lookout Tower

The Petřínská rozhledna (Petřín lookout tower) is a 60 metre high stee

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Prebischtor

The Prebischtor (Czech: Pravčická brána) is located in the Bohemian Sw

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kunětice Mountain Castle

Kunětice Mountain Castle (in Czech Kunětický hrad) is a castle in th

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Rudolfinum

The Rudolfinum is a music auditorium and one of the most important

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Špilberk Castle

Špilberk Castle (derived from the German: Spielberg) is an old castle

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Lednice–Valtice Cultural Landscape

The Lednice-Valtice Cultural Landscape (also Lednice-Valtice Area or

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Strahov Monastery

Strahov Monastery is a Premonstratensian abbey in Prague.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Castle Trúba (Stramberg)

Castle Trúba (Stramberg) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Stramberg , ചെക

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
St. Vitus Cathedral

Saint Vitus's Cathedral (Katedrála svatého Víta) is a Roman Ca

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Charles Bridge

The Charles Bridge (Czech: Karlův most) is a famous historic bridge

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Loket Castle

Loket Castle (Czech: Hrad Loket) is a 12th-century castle located in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Prague Castle View Point

Prague Castle View Point ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Prague , ചെക്ക

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Musical Theatre Karlín

Musical Theatre Karlín (Czech: Hudební divadlo Karlín) is a theatre in

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Old Town Square Hotel & Residence

ആരംഭിക്കുന്നു $356

Hotel Lippert

ആരംഭിക്കുന്നു $141

Grand Hotel Praha

ആരംഭിക്കുന്നു $302

Hotel Cerny Slon

ആരംഭിക്കുന്നു $117

Dusni Apartments

ആരംഭിക്കുന്നു $93

U T?í Bubn?

ആരംഭിക്കുന്നു $107