രാജ്യം

ബ്രിട്ടന്‍

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: London

Population: 60943000

Area (sq. km): 244820

Languages: en-GB,cy-GB,gd

Currency: Pound (GBP)

Domain: .uk

Phone code: 44

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ബ്രിട്ടന്‍ ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ബ്രിട്ടന്‍ ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ലണ്ടൻ ടവർ

തേംസ് നദിക്കരയിൽ ലണ്ടൻ നഗരത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കു ഭാഗത്ത് 20 ഗോ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ബിഗ് ബെന്‍

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലണ്ടനിലുള്ള വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റര്‍ പാലസിന്റെ വടക്കുകിഴക്ക

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Palm House

REDIRECT Palm house

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Chiswick House

Chiswick House is a Palladian villa in Chiswick, in the west of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Royal National Theatre

The Royal National Theatre (generally known as the National Theatre)

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gloucester Cathedral

Gloucester Cathedral, or the Cathedral Church of St Peter and the Holy

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Glasgow Botanic Gardens

Glasgow Botanic Gardens is a botanical garden located in the West End

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Christmas Steps, Bristol

Christmas Steps is a historic street in the city centre of Bristol,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cotswolds

The Cotswolds is an area in south central England containing the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
White Cliffs of Dover

The White Cliffs of Dover are cliffs which form part of the British

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
St Dunstan-in-the-East

St Dunstan-in-the-East was a Church of England parish church on St

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kirkstall Abbey

Kirkstall Abbey is a ruined Cistercian monastery in Kirkstall

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Beachy Head

Beachy Head is a chalk headland in Southern England, close to the town

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Old Royal Naval College

The Old Royal Naval College is the architectural centrepiece of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Inverforth House

Inverforth House (formally known as The Hill) is a large detached

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ക്യൂ ഗാർഡൻസ്

ലണ്ടനിലെ ഒരു സസ്യോദ്യാനമാണ് ക്യൂ ഗ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Summerleaze Beach

Summerleaze Beach ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Flexbury , ബ്ര

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
Spectacular Strand 2 bed apartment!!

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Amba Hotel Charing Cross

ആരംഭിക്കുന്നു $645

1 Compton

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Clarendon Serviced Apartments - Chandos Place

ആരംഭിക്കുന്നു $0

The Grand at Trafalgar Square

ആരംഭിക്കുന്നു $418

Amba Hotel Charing Cross

ആരംഭിക്കുന്നു $0