രാജ്യം

ബെലറൂസ്

വിവർത്തനം ചെയ്യുക

Capital: Minsk

Population: 9685000

Area (sq. km): 207600

Languages: be,cru

Currency: Ruble (BYR)

Domain: .by

Phone code: 375

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക

ബെലറൂസ് ലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ നഗരങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ

ബെലറൂസ് ലെ ആകർഷണങ്ങൾ

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
National Academic Big Opera and Ballet Theatre of the Republic of Belarus

The National Academic Big Opera and Ballet Theatre of the Republic of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Стела «Минск — город-герой»

Стела «Минск — город-герой» ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Mins

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Brest Fortress

Brest Fortress (Belarusian: Брэсцкая крэпасць, ISO 9: Brèsckaâ krèpas

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gorky Park (Minsk)

Gorky Park (парк Горького, центральный детский парк им. Макси

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Nesvizh Castle

Nesvizh Castel (беларуская. Нясьвіскі замак, Niasvižski zamak, polsk

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Аквапарк «Лебяжий»

Аквапарк «Лебяжий» ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Belarusian National Arts Museum

The National Art Museum of the Republic of Belarus (Belarusian:

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Лагойск (гарналыжны курорт)

Лагойск — гарналыжны цэнтар у Лагойскам раёне Менскай во

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Глубокое

Глубокое (Беларуская: Глыбокае (значэнні)) ഒരു വിനോദസഞ്ച

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Парк Перамогі (Мінск)

Парк Перамогі (Мінск) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Yanka Kupala National Academic Theatre

National academic theatre of Yanka Kupala (Belarusian:

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Азатлыҡ майҙаны (Минск)

Азатлыҡ майҙаны (Минск) (Беларуская: Плошча Свабоды, Мінск) ഒരു വ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Silichy

Silichy or Silichi (русский. Силичи, беларуская.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа (Минск)

Кафедральный собор Сошествия Святого Духа (Минск) ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Prime Hall

Prime Hall ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Minsk , ബെലറൂസ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Minsk Zoo

Minsk Zoo is located in a southeast part of Minsk near Svislach River.

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Jardín Botánico Central de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia

Jardín Botánico Central de la Academia Nacional de Ciencias de B

ലെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും കാണുക
President Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $132

Europe Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $162

Buta Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Victoria Hotel Monastyrski Minsk

ആരംഭിക്കുന്നു $75

Monastyrski Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $102

Garni Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $66