നഗരം

New York

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക

നഗരം New York വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളും

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബര്‍ട്ടി

അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 93 മീറ്റര്‍ ഉയരമുള്ള പ്

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gershwin Theatre

The Gershwin Theatre is a Broadway theatre located at 222 West 51st

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
The Cloisters

The Cloisters is the branch of the Metropolitan Museum of Art

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
9/11 Tribute Center

The 9/11 Tribute Center shares personal stories of family members who

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
മെട്രോപൊളിറ്റൻ മ്യൂസിയം ഒഫ് ആർട്ട്

സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന,മെട്രോപൊളിറ്റൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട് ആണ്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
St. Patrick's Cathedral, New York

Saint Patrick's Cathedral is a

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
New York Botanical Garden

The New York Botanical Garden (NYBG) is a designated national landmark

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
George Washington Bridge

The George Washington Bridge (known informally as the GW Bridge, the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Queensboro Bridge

The Queensboro Bridge, also known as the 59th Street Bridge, is a

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Trinity Church (New York City)

Trinity Church (also known as Trinity Wall Street) at 79 Broadway,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ബ്രൂക്ലിൻ പാലം

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പഴയ പാലങ്ങ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Wave Hill

Wave Hill is a Шаблон:Convert estate in the Hudson Hill section of Ri

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Museum of the Moving Image (New York City)

The Museum of the Moving Image is a media museum located in Astoria,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
ന്യൂയോർക്ക് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി

ന്യൂയോർക്ക് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി (NYPL) അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകള

സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുക

New York ലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ

Lenox Ave Unit 1 by Luxury Living Suites

ആരംഭിക്കുന്നു $397

Upper West Brownstone Unit 1 by Luxury Living Suites

ആരംഭിക്കുന്നു $345

Lenox Ave Unit 2 by Luxury Living Suites

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Lenox Unit 3 by Luxury Living Suites

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Lenox Ave Unit 4 by Luxury Living Suites

ആരംഭിക്കുന്നു $371

Lenox Ave Garden Unit by Luxury Living Suites

ആരംഭിക്കുന്നു $345

Upper West Brownstone Garden Apt by Luxury Living Suites

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Chelsea Art Studio

ആരംഭിക്കുന്നു $0

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
നുറുങ്ങുകളും സൂചനകളും
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക: