നഗരം

Neá Skíti

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക

നഗരം Neá Skíti വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളും

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
മൗണ്ട് ആഥോസ്

ഗ്രീസിന്റെ രക്ഷാധികാരത്തിൻകീഴി

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Monastery of St Panteleimon

'St. Panteleimon Monastery (Greek: Άγιος Παντελεήμων, Aghios Pantelei

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Iviron monastery

Iviron monastery (Greek: Μονή Ιβήρων, Georgian: ივერთა მო

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Great Lavra (Athos)

The Monastery of Great Lavra (Ελληνικά. Μονή Μεγίστης Λα

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Agiou Pavlou monastery

Agiou Pavlou monastery (Ελληνικά. Μονή Αγίου Παύλου) is an Ea

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Osiou Gregoriou monastery

Osiou Grigoriou monastery (Ελληνικά. Μονή Οσίου Γρηγορίου) is an

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Simonopetra monastery

Simonopetra Monastery (Ελληνικά. Σιμωνόπετρα, literally: 'Simon'

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dionysiou monastery

Dionysiou monastery (Ελληνικά. Μονή Διονυσίου) is an Eastern Orthodox

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Koutloumousiou monastery

Koutloumousiou monastery (Ελληνικά. Μονή Κουτλουμουσ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Dafni (Athos)

Dafni (Ελληνικά. Δάφνη) is a small settlement in Mount Athos. It is

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Philotheou monastery

Filotheou monastery (Ελληνικά. Μονή Φιλοθέου) is an Eastern Orthodox

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Karakalou monastery

Karakalou monastery (Ελληνικά. Μονή Καρακάλου) is an Eastern Orthodox

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Lakkoskiti

Lakkoskiti is the short form name of a small 'monastic village' of not

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Prodromos (Mount Athos)

The Romanian Skete Prodromos (Romanian: Schitul românesc Prodromu) is

സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുക

Neá Skíti ലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ

Alternative beauty, breathtaking view !

ആരംഭിക്കുന്നു $0

Xenia Ouranoupolis Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $89

Theoxenia Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $115

Hotel Ermioni

ആരംഭിക്കുന്നു $42

Sunset Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $63

Sunrise Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $81

Panorama Spa Hotel

ആരംഭിക്കുന്നു $52

Ayia Marina Suites

ആരംഭിക്കുന്നു $127

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
നുറുങ്ങുകളും സൂചനകളും
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക: