നഗരം

Cologne

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക

നഗരം Cologne വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളും

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Gloria-Theater (Cologne)

The Gloria-Theater is a multi-purpose theatre and event space,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Kolumba

The Kolumba (previously Diözesanmuseum, 'Diocesan Museum') is an art

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cologne Cable Car

The Cologne Cable Car (German: Kölner Seilbahn or Rheinseilbahn

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Flora und Botanischer Garten Köln

The Flora und Botanischer Garten Köln (11.5 hectares) is a municipal

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cologne Zoological Garden

The Aktiengesellschaft Cologne Zoological Garden is the zoo of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Museum Ludwig

Museum Ludwig, located in Cologne, Germany, houses a collection of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Severinstorburg

Severinstorburg ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Cologne , ജര്‍

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
കൊളോൺ കത്തീഡ്രൽ

ജർമ്മനിയിലെ കൊളോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കത്തോലിക്കാ ദേ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Wallraf-Richartz Museum

The Wallraf-Richartz Museum is one of the three major museums in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Hohe Straße

Hohe Straße is a shopping street in the old town of Cologne, Germany,

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Cologne Opera

The Cologne Opera (German: Oper der Stadt Köln or Oper Köln) refers b

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Romano-Germanic Museum

The Roman-Germanic Museum (RGM, in German: Römisch-Germanisches

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Basilica of the Holy Apostles, Cologne

The Basilica of the Holy Apostles (Basilika St. Aposteln) is a

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Hahnentorburg

Hahnentorburg ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Cologne , ജര്‍

സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുക

Cologne ലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ

Romantik Hotel im Wasserturm

ആരംഭിക്കുന്നു $179

Mauritius Hotel & Therme

ആരംഭിക്കുന്നു $88

Hotel am Augustinerplatz

ആരംഭിക്കുന്നു $124

Hotel Altera Pars

ആരംഭിക്കുന്നു $98

Holiday Inn Express Cologne - City Centre

ആരംഭിക്കുന്നു $114

Centro Hotel Ariane

ആരംഭിക്കുന്നു $208

Ibis Hotel Koeln Centrum

ആരംഭിക്കുന്നു $74

Adagio Koln City Aparthotel

ആരംഭിക്കുന്നു $462

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
നുറുങ്ങുകളും സൂചനകളും
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക: