നഗരം

Berlin

മാപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക
വിവർത്തനം ചെയ്യുക

നഗരം Berlin വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രസകരമായ സ്ഥലങ്ങളും

എല്ലാം കാണൂ എല്ലാം കാണൂ
ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
James Simon Gallery

The James Simon Gallery will be a new, centrally located visitor

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Museum Island

Museum Island (Deutsch. Museumsinsel) in Berlin, Germany is the name

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Brandenburg Gate

Brandenburg Gate (Deutsch. Brandenburger Tor) is a former city gate

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Reichstag building

The Reichstag building in Berlin was constructed to house the

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Berlin Cathedral

Berlin Cathedral (Deutsch. Berliner Dom) is the colloquial naming of

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
പെർഗമൺ മ്യൂസിയം

പെർഗമൺ മ്യൂസിയം, ബെർലിനിലെ മ്യൂസിയം ദ്വീപില

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Charlottenburg Palace Garden

Charlottenburg Palace Garden ഒരു വിനോദ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Hackesche Höfe

The Hackesche Höfe is a notable courtyard complex situated adjacent

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Berlin Victory Column

The Victory Column (German: Шаблон:Audio) is a famous monument in Be

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Reichstag Dome

Reichstag Dome ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, Berlin , ജര്‍മ

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Oberbaum Bridge (Oberbaumbrücke)

The Oberbaumbrücke is a double-deck bridge crossing Berlin's River

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Berlinische Galerie

The Berlinische Galerie is a museum of modern art, photography and

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Lake Tegel

Lake Tegel (Deutsch. Tegeler See), is the second largest lake in

ആഗ്രഹപ്പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക
ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
സന്ദർശിച്ചു
Museum für Naturkunde

The Museum für Naturkunde (MfN), occasionally called the

സമീപത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണുക

Berlin ലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz

ആരംഭിക്കുന്നു $460

H4 Hotel Berlin Alexanderplatz

ആരംഭിക്കുന്നു $308

Motel One Berlin-Hackescher Markt

ആരംഭിക്കുന്നു $84

Hotel Mitte Berlin am Alexanderplatz

ആരംഭിക്കുന്നു $254

Lux 11 Berlin Mitte

ആരംഭിക്കുന്നു $660

St. Christopher's Apartments Berlin

ആരംഭിക്കുന്നു $95

St. Christopher's Hostel Berlin

ആരംഭിക്കുന്നു $48

H2 Hotel Berlin-Alexanderplatz

ആരംഭിക്കുന്നു $288

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുക
നുറുങ്ങുകളും സൂചനകളും
പ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക: